ANNUAL REPORT 2014

Nieuwe positionering/profilering WestHolland

 

2014 was een bijzonder jaar voor de WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA). Zo namen we afscheid van een aantal participanten en ook van collega’s en we sloten samenwerkingsverbanden met nieuwe partners en verwelkomden nieuwe collega’s. Het werkgebied wijzigde en twee sectoren waar de WFIA actief op acquireerde werden ondergebracht bij convenantpartner Innovation Quarter.

 

Al deze veranderingen waren een goede aanleiding om onze positionering en profilering te heroverwegen. Wat is de ambitie van WFIA, maar ook wat is de ambitie van regio WestHolland?

 

Invest in your growth, invest in WestHolland

 

Invest in the city of peace & justice,

…in tomorrow’s energy

…in a green and fertile world

…in a connected world

…in a healthier world

…in the world of legal & finance

 

Met deze motto’s positioneert en profileert WestHolland zich als een economische regio van internationaal formaat. Maar ook als een regio die de maatschappelijke importantie van het huidige tijdsgewricht onderkent. Met een visie die aansluit bij de grote internationalevraagstukken. Een lange termijnvisie, gebaseerd op menselijke waarden - om de wereld, de regio, de stad, leefbaar te houden. Met goed zaken doen, door innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.

 

De WFIA richt zich met deze duidelijke focus op het aantrekken van internationale bedrijven en organisaties die voldoen aan dit profiel. Op internationale bedrijven die een lange termijnvisie en innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Die er niet zijn voor de ‘Quick Win’, maar voor echte groei.

 

Hiermee onderscheidt onze organisatie zich duidelijk van andere spelers in het veld. Door duidelijk te kiezen, door verantwoordelijkheid te nemen, door voorwaarden te scheppen en kansen te bieden.

 

De internationale bedrijven die zich willen vestigen in de ‘vruchtbare’ omgeving van WestHolland ondersteunen wij door op een hoogwaardig niveau diensten te verlenen. Met een toegewijd team die de grootste betrokkenheid en slagvaardigheid aan de dag legt om bovenstaande ambities waar te maken.

 

Dit doen wij met onze partners in de stad Den Haag, de gemeente Den Haag, waaronder Bureau Internationale Zaken en Dienst Stedelijke Ontwikkeling, als ook met de Netherlands Foreign Investment Agency en onze convenantpartners Innovation Quarter en Rotterdam Partners. Wij werken nauw samen en dragen dezelfde ambitie om de internationale concurrentiepositie van de regio te verstevigen.

 

 

Missie & Visie

Elke professionele organisatie heeft een missie en een visie, zo ook de WFIA. De missie van de WFIA is als volgt verwoord:
De WFIA heeft als doel internationale bedrijven en organisaties te behouden of aan te trekken die zich blijvend willen vestigen in de regio. Hiermee draagt de WFIA bij aan economische groei en het creëren van werkgelegenheid. De WFIA dient als één loket voor internationale bedrijven en organisaties die hun activiteiten willen starten, uitbreiden of verplaatsen naar de regio WestHolland.

 

We inform, invite, advise, assist, connect...we care......Free of charge!

 

 

Visie

De wereld is in verandering. Economische groei, kennisontwikkeling en werkgelegenheid zijn belangrijke voorwaarden van een leefbare wereld, een leefbare regio. Door het aantrekken van buitenlandse bedrijven die investeren in de economie en cultuur in de regio, draagt de WFIA bij aan deze voorwaarden. Invest in your Growth, invest in WestHolland.

 

In de komende jaren ligt de focus op de economische groeisectoren: Peace & Justice, IT & Telecom, Legal & Finance, Olie & Gas, Horticulture en Traditional Chinese Medicine (TCM). De WFIA zet zich daarnaast nadrukkelijk in om de gemeente Den Haag en overige partners bij te staan in hun internationale economische doelstellingen.

 

Annual Report 2014

Voorwoord
Verslag Raad van Toezicht
Nieuwe Positionering/Profilering
Resultaten op Hoofdlijnen
Van Leads naar Project
Investor Relations (IR)
Bestuurs- /directieverslag

BIJLAGEN

Financiën / Controleverklaring bij jaarrekening /Controleverklaring bij jaarresultaten /Raad van Participanten / Raad van Toezicht PDF

Jaarverslag 2014 PDF