Subscribe

Subscribe to our newsletter and stay updated!

We're hiring!

Senior Accountmanager / Business Advisor The Hague Hearing Centre

 

Algemene kenmerken
Voor het THHC staat voldoende toevoer van arbitragezaken centraal. De Senior Accountmanager is verantwoordelijk voor de gewenste positionering van de organisatie bij de verschillende doelgroepen. Hiertoe wordt beleid opgesteld, worden diverse in- en externe marketing- en communicatieactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd en worden relaties actief onderhouden en verder uitgebreid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de inhoudelijke deskundigen binnen en buiten de organisatie. 

 

Doelstelling functie
De Senior Account Manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van acquisitie en marketing en het genereren van leads en arbitragezaken voor het THHC en het hiertoe initiëren, ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het marketing en acquisitiebeleid en activiteiten. De Senior Account Manager heeft als aandachtsgebied internationale bedrijven, Law firms en het beheren van (langdurige/complexe) strategische relaties.

 

Plaats in de organisatie
De Senior Account Manager ontvangt hiërarchisch leiding van de leidinggevende van de organisatie waarbinnen de functie is gepositioneerd en geeft functioneel leiding aan medewerkers van het team waarvoor hij of zij verantwoordelijk voor is.

 

Resultaatgebieden

 

 1. Acquisitiebeleid ontwikkelen
 • Signaleert voor de THHC relevante maatschappelijke trends, ontwikkelingen en nieuwe actoren in het werkveld en is in staat deze te vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie.
 • Adviseert belanghebbenden over een geïntegreerd acquisitiebeleid, inclusief de positionering en profilering van de organisatie.
 • Ontwikkelt beleid met betrekking tot acquisitie en stemt hierover af met interne- en externe betrokkenen.
 • Evalueert het gevoerde beleid en doet voorstellen tot aanpassing.
 • Fungeert als sparringpartner voor de directie op het gebied van acquisitie.

Resultaat: Acquisitiebeleid is ontwikkeld, zodanig dat dit aansluit op de kansen en ontwikkelingen in de markt en de strategie van de organisatie.

 

 1. Marketing en acquisitieplan ontwikkelen en realiseren
 • Vertaalt het vastgesteld beleid naar marketing en acquisitieplannen voor het eigen aandachtsgebied en legt dit ter goedkeuring voor aan de leidinggevende.
 • Ontwikkelt ideeën en stelt plannen op voor wervende activiteiten ten behoeve van acquisitie van internationale arbitragezaken.
 • Initieert en coördineert wervende activiteiten voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven en NGO’s. Bewaakt hierbij doelstelling, planning en budget.
 • Stemt activiteiten af via de geëigende interne kanalen en met externe betrokkenen.
 • Laat zo nodig methodes en/of materiaal ontwikkelen om de realisatie van activiteiten te ondersteunen (campagnes, brochures, mailings et cetera).
 • Beoordeelt aanvragen van derden voor gezamenlijke activiteiten met een acquisitie karakter. Onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking, werkt dit uit in een voorstel en draagt na goedkeuring zorg voor de realisatie van de voorstellen.
 • Bewaakt de voortgang van het marketing en acquisity activiteiten, rapporteert de status en resultaten aan de leidinggevende en andere belanghebbenden, doet voorstellen voor eventuele bijstelling en onderneemt zo nodig actie.

Resultaat: Marketing en acquisitieplan is ontwikkeld en gerealiseerd, zodanig dat de organisatie conform de doelstellingen de beschikking heeft over de gewenste financiële middelen.

 

 1. Account- en relatiebeheer uitvoeren
 • Identificeert kansen in de markt voor de organisatie in het algemeen en onderneemt hiertoe actie.
 • Ontwikkelt eigen netwerken van strategische samenwerkingspartners/relaties en bouwt deze uit.
 • Stelt plannen met betrekking tot account- en relatiebeheer op voor bedrijven of met de daarbij behorende begrotingen en beheert deze.
 • Bezoekt samenwerkingspartners/relaties, evalueert de samenwerking, signaleert punten tot uitbreiding van de samenwerking of verbetering en realiseert deze.
 • Informeert samenwerkingspartners/relaties over nieuwe projecten en/of wijzigingen, promoot de organisatie en handelt op correcte wijze vragen en/of klachten af.
 • Verzamelt planmatig kapitaal bij grote bedrijven, organisaties en instellingen ten behoeve van de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van kosten en opbrengsten en zorgt voor een tijdige inning van afgesproken opbrengsten en rapporteert over het verloop van bezoeken aan samenwerkingspartners/relaties.
 • Vertegenwoordigt de organisatie op strategisch niveau bij diverse in- en externe bijeenkomsten, zoals congressen, televisie et cetera.

Resultaat: Account- en relatiebeheer is uitgevoerd, zodanig dat een goede verstandhouding met samenwerkingspartners/relaties is bewerkstelligd, de samenwerking wordt gecontinueerd en zij tevreden zijn.

 

 1. Database beheren
 • Draagt zorg voor het beheren van de commerciële database met betrekking tot het THHC
 • Signaleert en analyseert ontwikkelingen in het eigen relatiebestand.
 • Doet voorstellen voor verbetering van de inrichting, werkbaarheid en actualiteit van de database.

Resultaat: Database is beheerd, zodanig dat betrokkenen tijdig beschikken over correcte en up-to-date informatie en sprake is van een complete en actuele database.

 

Kennis en vaardigheden

 • Hbo+/WO werk- en denkniveau in een commerciële en juridische richting.
 • Kennis van het toegewezen werkgebied, acquisitie en marketing.
 • Kennis van het internationale ondernemingsrecht en arbitragegeschillen
 • Kennis van de van toepassing zijnde relevante applicaties en automatiseringspakketten.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederland en Engels
 • Vaardigheid in het onderhouden van (externe) contacten op diverse niveaus.
 • Zelfstandig, slagvaardig, innemend, verbindend en een echte pionier.

Download hier de volledige functieomschrijving.

 

Interesse? Stuur dan snel jouw motivatiebrief voorzien van CV naar: WestHolland Foreign Investment Agency, tav Ilja van Haaren , Postbus 16067, 2500 BB Den Haag of mail naar i.van.haaren@westholland.nl. Ook voor vragen kun je terecht bij mevrouw Ilja van Haaren: 070 311 55 55.